DEN HAAG - De PvdA vindt dat Nederland als opvolger voor de F-16 niet alleen de Amerikaanse JSF in het vizier moet hebben, maar ook alternatieven zoals de Europese Eurofighter. De Algemene Rekenkamer geeft hierin echter geen inzicht.

In het coalitieakoord is afgesproken dat een vergelijking wordt gemaakt met mogelijk andere toestellen. Dat heeft PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink dinsdag laten weten in een reactie op het nieuwe rapport van de Algemene Rekenkamer over de huidige stand van zaken in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. Ze vindt het jammer dat het instituut voor deze "beperkte invalshoek" heeft gekozen. Het is volgens haar nog geen uitgemaakte zaak dat de JSF het beste toestel is voor de beste prijs.

De PvdA-fractie is altijd al fel tegen deelname aan de ontwikkeling geweest. Vorig jaar beschuldigden toenmalig defensieminister Henk Kamp en de fractie elkaar ervan de feiten te verdraaien. De sociaaldemocraten meenden dat Nederland 10 miljard euro over de balk zou gooien en dat dit beter in verpleeghuizen kon worden gestopt.

Dit voorjaar hebben het CDA, PvdA en de ChristenUnie in het coalitieakkoord afgesproken dat het kabinet pas in 2010 beslist of het al dan niet de JSF gaat aanschaffen.

Transparantie

Eijsink eist daarom maximale transparantie over alle mogelijke opties zodat een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt. Duidelijk moet eerst worden hoeveel toestellen er nodig zijn en wanneer. Onlangs diende de PvdA een voorstel in om opnieuw te onderzoeken of de levensduur van de F-16's verlengd kan worden.

Ook wijst ze erop dat bij de Britse en Duitse luchtmacht sprake is van overtollige Eurofighters. Ze wil dat deze ontwikkeling wordt meegenomen in de afweging.

VVD

De VVD - van meet af aan een hartstochtelijk voorstander van de JSF - ziet tot haar genoegen dat het Nederlandse bedrijfsleven meer orders heeft gekregen uit het project. VVD-Kamerlid Arend Jan Boekesteijn gaat er echter van uit dat de PvdA aanstuurt op de aanschaf van de Eurofighter.

"De Britten willen daar voor een zacht prijsje van af." De VVD ziet daar niets in en gaat nog steeds voor de JSF. "De Britten zijn toch niet gek? Die kopen zelf de JSF."