DEN HAAG - Met enige kanttekeningen heeft een meerderheid in de Tweede Kamer dinsdag aangegeven dat politieagenten met hoofddoekjes "absoluut onwenselijk" zijn.

Een motie van de PVV waarin dat staat, kreeg steun van regeringspartij CDA en de oppositiepartijen SP, VVD, D66, SGP, de Partij voor de dieren en het lid Verdonk.

SP-Kamerlid Ronald van Raak tekende daarbij echter aan dat zo'n verzoek voor alle religieuze uitingen zou moeten gelden en niet alleen voor hoofddoekjes.

ChristenUnie

De ChristenUnie steunde de motie niet, juist wegens de enge formulering. Volgens Kamerlid Ed Anker moet de discussie breder worden gevoerd en niet alleen over agentes en moslima's gaan.

Vorige week liet Anker al weten dat de ChristenUnie ook tegen het dragen van religieuze symbolen bij de politie is, omdat dat het onafhankelijke karakter van de overheid zou kunnen schaden. De kledingvoorschriften van de politie zijn nu nog onduidelijk over de toelaatbaarheid van geloofsuitingen.

Kledingvoorschriften

Minister Guusje ter Horst (PvdA) van Binnenlandse Zaken kon dinsdag nog niet inhoudelijk reageren op het verzoek van de Kamer. Ze werkt aan nieuwe kledingvoorschriften voor de politie en heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) daartoe om advies gevraagd.

Die vindt dat het dragen van hoofddoekjes, keppeltjes en kruisjes alleen mag worden verboden als daar sterke argumenten voor zijn. Kledingvoorschriften die ervoor zorgen dat de politie neutraal overkomt, kunnen leiden tot uitsluiting van agenten op basis van hun geloof, stelde de CGB vorige week.

Ter Horst zal de Kamer op basis van het advies van de commissie antwoorden. Wanneer dat gebeurt, kon haar woordvoerder nog niet aangeven.