DEN HAAG - Gevangenen komen straks alleen nog onder voorwaarden eerder vrij. Nu mogen ze de gevangenis verlaten als ze twee derde van hun straf hebben uitgezeten.

De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met een wetsvoorstel van minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie waarin die regel wordt vervangen door een voorwaardelijke invrijheidsstelling. Zo mag een veroordeelde tijdens zijn proeftijd geen nieuwe strafbare feiten plegen.

Voorwaarden

Daarnaast kan justitie bijzondere voorwaarden opleggen, zoals een contact- of locatieverbod of de verplichting om een cursus of behandeling te volgen.

Jaarlijks komen 3000 tot 4000 gevangenen in aanmerking voor de voorwaardelijke vrijlating. De nieuwe wet gaat naar verwachting per juli volgend jaar in.