AMSTERDAM - Advocaat Jan-Hein Kuijpers, raadsman van Willem Holleeder, wil dat het landelijk parket van het Openbaar Ministerie met spoed een onderzoek verricht naar het bestaan van niet-vernietigde advocatentaps in de zaak van zijn cliënt.

Kuijpers sluit een heropening van het onderzoek in de zaak-Holleeder (codenaam Kolbak) niet uit.

Getuigenverhoor

Aanleiding voor Kuijpers' verzoek is een getuigenverhoor van de rechercheofficier van justitie van het landelijk parket, Rolf Eigeman. Deze werd maandag gehoord in de strafzaak tegen de Hells Angels bij de rechtbank in Amsterdam.

Volgens Eigeman houdt het parket momenteel alle lopende onderzoeken van de Nationale Recherche tegen het licht om te zien of er volgens de regelen der kunst is omgesprongen met zogeheten geheimhoudersgesprekken.

Misstanden

Aanleiding hiervoor zijn de geconstateerde misstanden op dat front in de lopende strafzaak tegen de Hells Angels. Ook het dossier-Kolbak is een onderzoek van de Nationale Recherche en het landelijk parket. In dat onderzoek zijn eveneens volop telefoons afgeluisterd. Kuijpers wil dan ook dat de recherchedossiers grondig worden doorgelicht, zei hij maandagavond. Als er onregelmatigheden worden aangetroffen, moeten deze ter kennis worden gebracht van de rechtbank, aldus de raadsman.

Volgens de planning zou de rechtbank op 21 december uitspraak doen in de zaak-Holleeder. Vorige week vrijdag was de laatste zittingsdag.

Feitenonderzoek

Eigeman verrichtte in opdracht van de parketleiding een 'feitenonderzoek' naar advocatentaps in de zaak van de Hells Angels. Volgens de richtlijnen moeten afgetapte gesprekken tussen advocaten en hun cliënten vernietigd worden. In de zaak tegen de Angels blijkt bij een reeks gesprekken met deze regels de hand te zijn gelicht.

Eigeman concludeerde dat er "slordig en onachtzaam" met deze gevoelige materie is omgesprongen. Omdat justitie geen kwade opzet zou hebben gehad en met de inhoud van de gewraakte gesprekken niets ten nadele van de Angels is ondernomen, hoeven er wat hem betreft geen consequenties aan verbonden te worden.

Angels-zaak

In de Angels-zaak lijkt vooral voormalig zaaksofficier van justitie Gert Oldekamp blaam te treffen. Hij liet de hem door de recherche aangeboden map met gesprekken maandenlang liggen, ondanks herhaald aandringen zijn licht erover te laten schijnen en gepaste maatregelen te nemen, zoals het uitvaardigen van bevelen om de uitgewerkte gesprekken te vernietigen. Donderdag moet Oldekamp opnieuw komen getuigen.

De kans is aanwezig dat de kwestie rond de advocatentaps de zaak tegen de Angels wegens vormverzuimen onderuithaalt. Advocaat Bram Moszkowicz, raadsman van een van de Angels en ex-advocaat van Holleeder, kondigde maandag aan dat de rechtbank "verregaande conclusies" over het geknoei met de advocatentaps wil presenteren.