DEN HAAG - Tegenstanders van het zogeheten nieuwe leren maken deze lesmethode groter dan zij is. "Het nieuwe leren is een manier van werken. Het moet niet over de inhoud gaan. Je moet het terugduwen in zijn hok."

Dat heeft voorzitter Fons van Wieringen van de Onderwijsraad maandag gezegd tegen de parlementaire onderzoekscommissie over vernieuwingen in het onderwijs. Met het nieuwe leren worden leerlingen gestimuleerd om zelfstandig te leren.

Lesmanieren

Van Wieringen vindt dat scholen hun leerlingen verschillende lesmanieren moeten aanbieden zodat zij voor verschillende typen leerlingen een passend aanbod hebben. Voor leerlingen op het vmbo bepleit hij dat scholen meer maatwerk leveren. Op die manier moeten zij het lesaanbod kunnen aanpassen aan de leerling.

Naast maatwerk noemt Van Wieringen een goede beheersing van rekenen en taal voor elke leerling "onomstreden". Volgens hem hebben scholen "dat een lange tijd laten lopen". De voorzitter van de Onderwijsraad, een adviesraad van de regering bestaande uit wetenschappers, ziet "een herwaardering van kennis in het onderwijs".

Feitenkennis

En dat is nodig ook. Studenten hechten volgens hem op dit moment te weinig waarde aan feitenkennis. "Het kost enige moeite om studenten het belang van kennis in te laten zien. Ze hechten daar weinig belang aan."

Volgens Van Wieringen moet de overheid bepalen wat scholieren aan het einde van de middelbare school moeten kennen en kunnen. De scholen gaan over hoe zij dat leren.