ALMERE - De gemeente Almere draagt oud-minister AnnemarieJorritsma (VVD) voor als eerste kandidaat voor de post vanburgemeester, die deze zomer vrijkomt. De gemeenteraad oordeeldemaandag in een besloten vergadering dat de vroegere minister vanVerkeer en Waterstaat alsmede van Economische Zaken de bestepapieren heeft. Dat heeft wethouder Heleen Visser na afloopbevestigd.

Jorritsma is sinds februari waarnemend burgemeester in Delfzijl,een gemeente die na bestuurlijke schandalen dringend om eenpolitiek zwaargewicht verlegen zat. Almere is op zoek naar eenpoliticus of zakenman, die een belangrijke inbreng kan hebben in degroeiambities van de stad. De rijksoverheid heeft de gemeenteaangewezen als opvanggebied voor de overvolle Randstad.

De conclusie van de gemeenteraad luidt dat Jorritsma het besteaan de gestelde eisen voldoet. Peter Nordanus, de voorzitter van deVROM-raad, eindigde op plaats twee. De huidige burgemeester HansOuwerkerk vertrekt in augustus. Hij is het afgelopen jaar omgezondheidsreden al een paar maanden uit de running geweest. Hijstopt bovendien omdat hij gelooft dat nieuw bloed beter in staat ishet groeiproces van de stad vorm te geven.

Jorritsma (52) is sinds 11 februari waarnemend burgemeester vanDelfzijl. In 1982 kwam zij voor de VVD in de Tweede Kamer.Vervolgens was zij minister van Verkeer en Waterstaat (1994-1998)en van Economische Zaken (1998-2002). Daarna nam ze weer plaats inde Tweede Kamer.