DEN HAAG - De ouders of de voogd van een minderjarige verdachte moeten de rechtszaak van hun kind bijwonen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil zo'n verschijningsplicht vastleggen in de wet.

Volgens de initiatiefnemers ervan, het CDA en de PvdA, is dat in het belang van de kinderen.

Onder meer oppositiepartij VVD steunt het voorstel. Dat bleek maandag tijdens een overleg met minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie over een wetsvoorstel om de positie van het slachtoffer in het strafproces te versterken. Ouders mogen de zaak nu bijwonen en hun kind verdedigen tegen de verklaringen die zijn afgelegd.

Opvoedingstaak

De Kamer vindt een verschijningsplicht echter op z'n plaats, omdat de ouders of de voogd een opvoedingstaak hebben en juridisch en maatschappelijk verantwoordelijk zijn voor het gedrag van de minderjarige. Hun deelname aan de terechtzitting kan volgens de fracties ook helpen bij de oplossing van de gedragsproblemen van de jeugdige en daarmee herhaling van strafbare feiten voorkomen.

De Kamer kan zich in hoofdlijnen goed vinden in de voorstellen van de minister om het Wetboek van Strafvordering te wijzigen zodat de positie van slachtoffers van misdrijven verbetert. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het recht op informatie over het proces tegen de verdachte, inclusief de afloop, en het recht op een correcte bejegening en bijstand van een advocaat.

Wet

Voor een deel is dat al bestaand beleid bij politie en justitie. Dat is echter nog niet vastgelegd in de wet, wat nu wel gebeurt.