DEN HAAG - De VVD is verontrust over de beoogd voorzitter vande Arabisch-Europese Liga (AEL) Nederland, Mohammed Cheppih.Tweede-Kamerlid Wilders van de VVD heeft de ministers van Justitieen Buitenlandse Zaken maandag gevraagd wat zij vinden van deopvattingen en activiteiten van Cheppih.

Wilders is bang dat de AEL-Nederland met Cheppih als voorzitterradicaler zal worden. De liberaal wijst onder meer op de in zijnogen "onaanvaardbare en absurde" uitspraken van de 26-jarigeCheppih over de invoering van islamitische lijfstraffen inNederland en over homoseksualiteit.

Ook wil Wilders weten hoe het zit met mogelijke financiëlebanden tussen Cheppih en geldschieters uit Saudi-Arabië en de hulpdie hij verleent aan twaalf vermeende moslimterroristen die inNederland vastzitten. De VVD'er baseert zich op uitspraken vanCheppih zelf in de media. Wilders vraagt zich af of de ministershun opvatting en beleid inzake de AEL gaan aanpassen.

Het interim-bestuur van AEL-Nederland heeft Cheppih als enigdekandidaat naar voren geschoven voor het voorzitterschap van dezenieuwe moslimorganisatie in Nederland. In mei kiest het congres devoorzitter.