UTRECHT - Binnenschippers zijn extra alert of zelfs bang alsze via het Amsterdam-Rijnkanaal door Utrecht varen. Steeds vakerbekogelen vandalen schepen vanaf de wal met stenen, gooien zevoorwerpen als pallets of zakken cement van bruggen of maken ze detrossen van afgemeerde schepen los. Ook zijn schepen steeds vakerdoelwit van inbrekers. Dat zeggen woordvoerders van Rijkswaterstaaten de schippersvereniging Koninklijke Schuttevaer.

Volgens T. de Lange van Rijkswaterstaat wordt het "gewoongevaarlijk" om over het Amsterdam-Rijnkanaal te varen. "Vroegerkreeg je wel eens een paar kluiten aarde op je schip. Nu zijn hetstenen, en dan niet van die kleintjes. Je moet er niet aan denkenwat er gebeurt als een tanker met gevaarlijke stoffen stuurloosraakt omdat de schipper getroffen is."

Levensgevaarlijke situatie

Volgens De Lange lopen de problemen het laatste jaar despuigaten uit. De scheepvaartdienst van Rijkswaterstaat krijgtwekelijks meldingen. Grote gevolgen hebben de incidenten tot nu toeniet gehad, maar onlangs ontstond er een levensgevaarlijke situatietoen vandalen een 380-volt elektriciteitskast van een in aanbouwzijnde brug gooiden. De kast bleef op scheepshoogte aan de kabelshangen. "We waren daar op tijd bij maar je had er niet aan moetendenken wat de gevolgen waren als daar een schip tegenaan wasgevaren", aldus De Lange.

Hij wijt het probleem voor een deel aan de bouw van twee nieuwebruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal. "Iedereen kan daar gewoonop. Spullen om mee te gooien liggen voor het grijpen." De bouwersvan de bruggen nemen ondanks verzoeken van Rijkswaterstaatonvoldoende maatregelen om de problemen tegen te gaan, zegt DeLange. Hij vindt ook dat de politie te weinig doet.

Te weinig aangiftes

Woordvoerders van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) ende politie Utrecht kennen het probleem, maar zeggen weinig tekunnen doen. "Als we een boot in de buurt hebben, gebeurt het nieten als we op een melding afgaan zijn de daders al gevlogen", alduseen KLPD-zegsman. De politie zegt dat ze te weinig aangiftesbinnenkrijgt om iets te kunnen doen.

Voorzitter J. Lensen van de Utrechtse afdeling van deKoninklijke Schuttevaer erkent dat schippers niet altijd aangiftedoen. Volgens hem is dat ook lastig omdat je bijvoorbeeld een schipniet zomaar kunt afmeren om even naar het politiebureau te gaan.Bovendien geloven schippers weinig in het effect ervan.

Initiatieven om de problemen gezamenlijk aan te pakken zijn ernog niet. Lensen adviseert zijn leden daders te fotograferen."Misschien dat dat afschrikt." Omvaren is volgens hem nietmogelijk omdat er geen alternatief voor 's lands drukst bevarenbinnenvaartroute bestaat. Voor het afmeren van hun schepen wijkende schippers als het mogelijk is al uit naar Breukelen of Wijk bijDuurstede, waar het risico op inbraak veel lager is dan in Utrecht.