DEN HAAG - CDA-leider Balkenende heeft maandag in de Tweede Kamer glashard gezegd dat er geen kabinet van zijn partij en de PvdA komt. "Lijmen heeft geen zin." Het CDA en de VVD moeten nu de basis gaan vormen voor een nieuwe regering, vindt Balkenende. De keuze voor een derde partij wil hij nog niet maken.

Balkenende "doet er niets aan af" dat hij regeren met de LPF "ongeloofwaardig" heeft genoemd, omdat het vorige kabinet viel wegens de slechte samenwerking met de Lijst Pim Fortuyn. "Maar Nederland moet wel geregeerd worden", stelde de CDA-leider. "Voor uitsluiten is daarom geen plaats."

Een voordeel van een kabinetsformatie met de VVD en de LPF zou volgens hem zijn, dat die besprekingen relatief snel klaar kunnen zijn. Balkenende houdt echter ook de mogelijkheid van een coalitie met D66 of de ChristenUnieopen.

VVD-fractieleider Zalm sluit niet uit dat hijterugkeert in een nieuw te vormen kabinet van VVD en CDA en danvice-premier wordt. Hij zei dat maandag in het tv-programma Nova.Het is bij de VVD in principe de bedoeling dat de politiekleider in de Tweede Kamer zit. Maar omdat Nederland in eenmoeilijke tijd terechtkomt, overweegt Zalm opnieuw minister teworden. Op welke post hij dat graag wil, zei hij niet.

In de tweePaarse kabinetten zwaaide Zalm de scepter op Financiën.Ook zei de VVD-leider dat hij niet uitsluit dat hij informateurwordt van zo'n nieuw kabinet.