CANBERRA - De nieuwe Australische premier Kevin Rudd heeft maandag het Kyoto Protocol ondertekend. Het was de eerste daad van de sociaaldemocraat na zijn beëdiging tot premier.

De vorige regeringsleider, de liberaal John Howard die elf jaar aan de macht was, weigerde het verdrag dat de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen regelt, te ondertekenen.

"Dit is de eerste officiële daad van de nieuwe Australische regering en bewijst de intentie van mijn regering om klimaatverandering aan te pakken", verklaarde de centrumlinkse Rudd, een 50-jarige voormalige diplomaat.

Hij beloofde de strijd tegen klimaatverandering nationaal en internationaal te zullen oppakken.

Uitstoot

Na deze ratificatie wordt Australië over negentig dagen officieel lid van het Kyoto Protocol. Dat verdrag verplicht industriestaten om de uitstoot van de belangrijkste broeikasgassen in 2012 met minstens 5 procent te reduceren in vergelijking met 1990.

Op de dag dat Rudd zijn handtekening zette, begon op het Indonesische vakantie-eiland Bali de elfdaagse conferentie over de opvolger van het Kyoto Protocol.

Broeikasgassen

Australië is een van de meest vervuilende landen van de wereld als het om de uitstoot van broeikasgassen gaat. De Verenigde Staten zijn nu de enige westerse industrienatie die Kyoto niet heeft ondertekend.