ROTTERDAM - Rijnmond moet de regie krijgen over de aanpak van files in de regio Rotterdam. Dat zegt directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam in de Volkskrant van maandag. Volgens hem zou een speciale onderneming het verkeer moeten gaan stroomlijnen.

Smits ziet de congestie op de wegen van en naar de grootste haven ter wereld als een bedreiging van de concurrentiepositie van de haven. Wachten totdat de effecten van de aangekondigde kilometerheffing merkbaar worden is volgens Smits geen optie. "We moeten de files behandelen alsof er elke dag een WK voetbal of een wereldtentoonstelling is in Rotterdam", zegt hij in het interview.

Volgens Smits is Rotterdam een prima plek voor het beproeven van onorthodoxe concepten. De door hem voorgestelde verkeersonderneming moet geen nieuwe bestuurslaag worden, "maar een onderneming die bevoegdheden van de diverse overheden overneemt en daardoor veel slagvaardiger de files kan aanpakken". De organisatie zou al binnen een paar maanden aan de slag moeten.

Eurlings

Smits is over zijn plan in overleg met minister van Verkeer Camiel Eurlings. De havendirecteur zegt de indruk te hebben dat Eurlings zeggenschap wil overdragen. Maar dat moet dan wel snel gebeuren, vindt hij. "De concurrentie van de haven is groot en wij doen alsof de wereld stilstaat", aldus Smits.

Intentieverklaring

Een woordvoerster van het ministerie van Verkeer en Waterstaat wees erop dat Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en zes andere partijen op 31 oktober een intentieverklaring hebben ondertekend over intensieve samenwerking in de strijd tegen de files. "Fundamenteel is de vraag hoe het wegbeheer anders en beter kan", laat minister Eurlings weten.

"Onlangs heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat hierover een advies uitgebracht. Daar gaat het kabinet eerst een mening over vormen. Vooruitlopend daarop ga ik geen zeggenschap over delen van het netwerk overdragen aan private ondernemingen."