BEIROET - De pro-Westerse meerderheid in de regering van Libanon heeft zondag haar verzet opgegeven tegen legerleider generaal Michel Sleiman als nieuwe president.

Dit opent de weg voor een oplossing van de politieke impasse waarin het Arabische land al maanden verkeert.

Lahoud

Libanon zit zonder president sinds de ambtstermijn van Emile Lahoud vorige maand afliep. Ondanks herhaalde pogingen van het parlement om een nieuwe president te kiezen, lukte dat niet door de diepe tegenstellingen tussen het pro-Westerse en het pro-Syrische kamp.

De compromiskandidaat Sleiman (59) werd in 1998 legerleider ten tijde van de Syrische overheersing, maar heeft zich sindsdien neutraal opgesteld.

Grondwet

Om Sleiman tot president te kunnen kiezen, moet eerst nog de grondwet worden gewijzigd. Die bepaalt nu nog dat hoogwaardigheidsbekleders na hun aftreden twee jaar moeten wachten voordat zij president kunnen worden.

De pro-Westerse meerderheid was tot nu toe gekant tegen een nieuwe wijziging van de grondwet. Die was in 2004 nog gewijzigd om ervoor te zorgen dat de pro-Syrische Lahoud langer aan kon blijven.

Gemayel

Oud-president Amin Gemayel, een belangrijke christelijke politicus, maakte zondag bekend dat het pro-Westerse kamp zijn verzet tegen een nieuwe grondwetswijziging staakt.

Oppositie

De christelijke oppositieleider Michel Aoun, de enige oppositiekandidaat bij de recente vergeefse pogingen een nieuwe president te kiezen, steunt de kandidatuur van Sleiman, mits die belooft zijn ambtstermijn tot 2013 niet vol te maken en al in 2009 bij de parlementsverkiezingen op te stappen.

De militante sjiitische groepering Hezbollah, die vorig jaar oorlog voerde tegen Israël en nu de oppositie tegen de regering aanvoert, steunt Sleiman als Aoun hem steunt.