NUSA DUA - Het klimaatoverleg van de Verenigde Naties biedt een cruciale mogelijkheid om politieke antwoorden te vinden op de wetenschappelijke waarschuwingen over de opwarming van aarde.

Dat zei zondag de Nederlander Yvo de Boer, hoofd van het VN-klimaatbureau UNFCCC, aan de vooravond van het jaarlijkse overleg dat maandag begint.

Boodschap

"De wetenschappelijk wereld is met een duidelijke boodschap aan de politici gekomen. De boodschap is dat het mogelijk is om klimaatverandering aan te pakken en dat gezamenlijk optreden veel van de catastrofale gevolgen kan voorkomen", aldus De Boer, oud-topambtenaar bij het ministerie van VROM.

Van 3 tot 14 december komen ministers bijeen in Bali om het internationale klimaatbeleid te bespreken.

Het huidige Kyoto-akkoord uit 1997 loopt af in 2012 en in Bali moeten besluiten worden genomen over een nieuw akkoord.

Koenders

Namens Nederland gaan onder meer de ministers Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en Jacqueline Cramer (Milieu) naar de top.

Koenders pleitte vorige maand voor extra geld om ontwikkelingslanden te helpen zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.