HILVERSUM - Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken wil een volgend kabinet de ruimte geven om te besluiten tot het bouwen van nieuwe kerncentrales.

De CDA-bewindsvrouw zei zondag in het tv-programma Buitenhof dat in het zogeheten structuurschema over de elektriciteitsvoorziening aan een nieuwe regering die "ruimte" zal worden gegeven.

Regeerakkoord

Van der Hoeven zei vast te houden aan het regeerakkoord, waarin staat dat er in deze regeerperiode niet besloten wordt tot nieuwe kerncentrales.

De Sociaal-Economische Raad en de Algemene Energieraad komen nog met adviezen over de energievoorziening en daarin wordt ook ingegaan op kernenergie.

Uitsluiten

Volgens Van der Hoeven moet bij het energiebeleid niet alleen gekeken worden naar duurzaamheid, maar ook naar zekerheid van levering. "Als je kernenergie helemaal uitsluit, zet je jezelf voor problemen."

Ze wees erop dat aan kernenergie nadelen kleven zoals het risico van proliferatie (het in verkeerde handen vallen van de techniek) en het afvalprobleem. Maar ook bij kernenergie staat volgens Van der Hoeven de ontwikkeling niet stil.

Voor Van der Hoeven is het heropenen van de mijnen in Limburg, nu er in ons land nieuwe kolencentrales komen, "geen optie".

Samsom

Tweede Kamerlid Diederik Samsom is niet verbaasd dat Van der Hoeven in een nieuw structuurschema elektriciteitsvoorziening de mogelijkheid van kernenergie wil openhouden. Dat gebeurt ook al in het huidige schema, aldus Samsom.

Daarin zijn vijf plaatsen aangewezen als mogelijke locaties - Borssele, Moerdijk, Noodoostpolder, Eemshaven en Maasvlakte - en volgens Samsom zal kernenergie in praktijk alleen mogelijk zijn in Borssele, waar al een kerncentrale is.

Voorwaarden

"De kansen voor kernenergie zullen niet ruimer worden, omdat ook de voorwaarden die eraan gesteld worden strenger zullen zijn," verwacht Samsom.

Ook wijst hij erop dat er op meerdere mogelijke locaties al volop plannen zijn voor andere centrales dan kerncentrales.