WASHINGTON/LUXEMBURG/JERUZALEM - De Amerikaanseautoriteiten bekijken volgens minister van Buitenlandse ZakenPowell of het mogelijk is economische en diplomatieke sanctiestegen Syrië in te stellen.

Bekijk hier de video

Het land wordt er door Washington herhaaldelijk van beschuldigdhet Iraakse regime van Saddam Hussein van dienst te zijn geweest,onder meer door pro-Iraakse strijders door te loodsen, Iraaksefunctionarissen asiel te geven en door Iraaksemassavernietigingswapens over te nemen.

Syrië ontkent dit. Het heeft er via een woordvoerster vanBuitenlandse Zaken in Damascus verontwaardigd op gewezen dat Israëlde enige nucleaire, chemische en biologische wapens in de regioheeft. Juist dat land bedreigt zijn buren en houdt land metwapengeweld bezet, aldus de woordvoerster. Syrië zouwapeninspecties van de Verenigde Naties verwelkomen in alle landenvan regio inclusief Israël, volgens Imad Moustapha, een Syrischediplomaat in Washington.

Chemische wapens

De Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld was, zoalsgebruikelijk, niet snel uit het lid geslagen. Na de laatsteSyrische ontkenningen zei hij maandag dat de VS "hebbenwaargenomen" dat Syrië ruim een jaar geleden een proef heeftgedaan met chemische wapens. Massavernietigingswapens warenaanvankelijk de formele aanleiding voor de eigenmachtigeAmerikaans-Britse aanval op Irak.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Straw heeft opnieuwbezworen dat Syrië niet de volgende is op een lijst van aan tevallen landen. Zo'n lijst bestaat niet en Syrië wordt alleengevraagd om opheldering te geven over zijn beleid over Irak. Strawschef, premier Blair, zei maandag in Londen dat hij de verzekeringhad gekregen van de Syrische president Al-Assad dat die niemand uitIrak meer toelaat.

Olie op het vuur

De Europese ministers die maandag in Luxemburg bijeen zijngeweest, hebben de Verenigde Staten verzocht kalm te blijven engeen olie op het vuur in het Midden-Oosten te gooien. De felletegenstanders van de oorlog tegen Irak, Duitsland en Frankrijk,beklemtoonden de noodzaak zich op vrede te richten. Een nieuweconfrontatie dient te worden vermeden zei de Duitse minister vanBuitenlandse Zaken Fischer. Zijn Franse collega De Villepin meendedat zelfdiscipline en bescheidenheid in de huidige omstandighedenduideijk noodzakelijk zijn.

De herhaalde dreigementen van de VS aan het adres van de Syriërshebben ook voor grote beroering gezorgd in de Arabische wereld,Rusland en Turkije. De Russen vragen de Amerikanen om kalmte enminder bot taalgebruik. De Turkse minister van Buitenlandse ZakenGül waarschuwde dat deze oorlog zich tot Irak moet beperken enzich naar geen enkel ander land mag uitbreiden.

In de Arabische wereld wordt gevreesd dat de VS er niet zo overdenken. Massavernietigingswapens waren uiteindelijk slechts eenexcuus voor een groep invloedrijke politici in de VS om een oorlogtegen Irak door te drijven. Doel van die oorlog was van meet af aaneen ander regime in Bagdad neer te zetten.

Retorische vraag

De Syrische diplomaat Imad Mustapha vroeg zich in Washington ookaf waarom de Amerikanen uitgerekend een zeer pro-Israëlische en metde Israëlische premier Sharon sympathiserende generaal Jay Garnerals leider van Irak willen aanstellen. Het is voor veel Arabischewaarnemers een retorische vraag. De Amerikaanse buitenlandsepolitiek is in hun ogen op één lijn gebracht met die van Israëlonder de regering-Bush. Dat komt door een pro-Israëlische lobby inWashington van conservatieven zoals vice-president Dick Cheney entopfunctionarissen in het Pentagon zoals Richard Perle en DouglasFeith. Zij hameren bijvoorbeeld via het Joods Instituut voorNationale Veiligheidsvraagstukken al lange tijd op 'regime change'in tal van Arabische landen.

Israël heeft al een lange 'verlanglijst' ten aanzien van Syrië.Dit stond in een maandag gepubliceerd interview met de minister vanDefensie generaal Mofaz. Hij zei dat Syrië in de eerste plaats inZuid-Libanon strijders van de sjiitische beweging Hezbollah moetverwijderen, wapenleveranties uit Iran via Syrische havens moetstoppen en kantoren in Damascus moet sluiten van bewegingen diezich in de bezette gebieden tegen de Israëli's keren. Maar er ismeer volgens Mofaz: "We hebben een lange lijst van zaken die wedenken aan de Syriërs te gaan vragen".