MAINZ - Twee voormalige wapeninspecteurs van Unmovic betwijfelen of Irak massavernietigingswapens bezit. Een Noorse en een Duitse inspecteur zeiden in een interview dat het Duitse politieke radioprogramma Report Mainz maandag uitzond, dat ze de informatie van de CIA daarover niet kunnen bevestigen.

De inspecteurs zeggen dat zij tijdens hun werk in Irak in verscheidene fabrieken die volgens de Amerikaanse regering chemische wapens produceerden, geen aanwijzingen hebben gevonden voor een illegale productie.

Satellietfoto's

Ook de satellietfoto's die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell op 5 februari presenteerde bij de VN-Veiligheidsraad, zouden volgens de twee inspecteurs misleidend zijn. Volgens Powell ging het om speciale vrachtwagens die chemische stoffen vervoerden. De twee inspecteurs zeggen echter dat zij de voertuigen hebben gevonden en onderzocht en dat de wagens niet bedoeld waren voor speciale stoffen.

Het inspectieteam Unmovic van de Verenigde Naties was drie maanden in Irak en moest de inspecties afbreken toen de oorlog begon.