AMSTERDAM - Uit een nieuw rapport van Arbeidsinspectie blijkt dat een groot deel van de krantenbezorgers illegaal zijn werk doet. Minister Vermeend van Sociale Zaken heeft naar aanleiding van dit rapport in de Tweede Kamer aangekondigd dat Arbeidsinspectie de arbeidsomstandigheden in de dagbladbezorging 'nauwlettend' in de gaten zal houden.

In elke regio van de Arbeidsinspectie zijn twee regionale dagbladen en vijf procent van de in die regio aanwezige distributiepunten van de landelijke dagbladen geselecteerd. In totaal is de administratie van 69 werkgevers onderzocht.

Het onderzoek van Arbeidsinspectie was in eerste instantie bedoeld om de bedrijven te screenen op kinderarbeid. In het vorige onderzoek dat in 1998 werd gedaan, bleken er veel jongeren onder de vijftien in deze branche werkzaam te zijn. Ook begonnen jongeren van 15 tot 18 jaar al voor zes uur 's morgens met hun krantenbaan. Dit is op grond van de Arbeidstijdenwet niet toegestaan. Het aantal overtredingen op dit gebied zijn teruggelopen, maar tegen drie werkgevers is inmiddels proces-verbaal opgemaakt, zo staat in het rapport 'Krantenbezorging 2000/20001'.

Geen werkvergunning

Bij controle van de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bleek bijna een achtste deel van de bezorgers geen werkvergunning te hebben. Van de 69 werkgevers hadden 26 geen terwerkstellingsvergunning voor hun werknemers aangevraagd. Daarnaast werkten er 10 van de 289 buitenlandse dagbladbezorgers met valse documenten.

Volgens de Volkskrant