AMSTERDAM - De provincie Flevoland heeft van alle Nederlandse provincies relatief de meestejongeren. Bijna veertig procent van de bevolking in deze provincie bestaat uitjongeren onder de 25 jaar. Dat blijkt maandag uit cijfers van het CentraalBureau voor de Statistiek (CBS).

Het hoge percentage jongeren is deels te verklaren door snelle stijging van hetaantal geboorten, en deels door de binnenlandse migratie. Almere staat hoog ophet lijstje van jonge gezinnen.

Gezinnen in het zuiden van het land kregen vijftig jaar geleden meer kinderendan gezinnen in het noorden van het land. Uit de jongste CBS-cijfers blijkt datverschil helemaal weg te zijn gevallen. In Limburg en Groningen wordenmomenteel de minste kinderen verwekt.

Jongeren tussen de 18 en 25 jaar zijn vooral veel te vinden in gemeenten metmeer dan 100.000 inwoners. Onder de 18 wonen jongeren juist veelal in dekleinere gemeenten. Het CBS verklaart deze ontwikkeling door de aanwezigheidvan universiteiten en hogescholen in de grotere steden.