DEN HAAG - Steeds meer moslims in de hele wereld keren zich tegen het geweld van al-Qaeda en andere terroristische netwerken die zich beroepen op de islam. In moslimlanden is de steun voor zelfmoordaanslagen in de afgelopen vijf jaar gehalveerd.

Dat blijkt uit een recente studie van het onderzoekscentrum PEW Global Attitudes onder 45.000 mensen in 47 landen.

Resultaten

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) verwijst naar die resultaten in een rapport, dat donderdag door de ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Ook in Nederland is de weerstand onder moslims tegen het islamitisch geweld in de afgelopen jaren toegenomen.

Berusting

Onder hen is ook al enige tijd sprake van een "zekere berusting" over het felle islamdebat. Moslims reageren volgens de NCTb minder heftig op beledigende uitspraken over de islam of de profeet dan enkele jaren geleden.

Toch kunnen zulke uitlatingen heftige emoties oproepen. Het kabinet liet woensdag nog weten zich zorgen te maken over reacties in binnen- en buitenland over een film over de Koran waaraan PVV-leider Geert Wilders werkt.

Al met al handhaven de autoriteiten het dreigingsbeeld voor Nederland op het niveau 'beperkt'. Dat betekent dat de kans op een terroristische aanslag relatief gering is, maar dat die zeker niet is uit te sluiten.

Intentie

Er zijn wel ontwikkelingen waarover zorgen bestaan. Zo hebben radicale moslims in Nederland speciale aandacht voor onze politieke en militaire bemoeienis met Afghanistan en Libanon. Bij lokale moslimnetwerken neemt de intentie toe om deel te nemen aan de buitenlandse jihad, de gewelddadige islamitische strijd tegen de ongelovigen.

De diensten houden er rekening mee dat individuen naar die gebieden reizen om daarna aanslagen te plegen tegen Nederlandse militairen ter plaatse of doelen in Nederland. Daarmee kan de dreiging tegen Nederland op termijn toenemen.

Door de militaire aanwezigheid in Afghanistan heeft ons land te maken met een verhoogd dreigingsprofiel. Het is "voorstelbaar" dat Nederlanders in het buitenland worden bedreigd of ontvoerd om daarmee de politieke besluitvorming over verlenging van de Nederlandse missie te beïnvloeden.