AMSTERDAM - SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen wil dat er nieuwe verkiezingen wordenuitgeschreven worden nu de kabinetsformatie is afgebroken. Voortzetting van hethuidige kabinet is ongeloofwaardig, aldus Marijnissen. Ook eenminderheidskabinet van CDA en VVD vindt hij geen reële optie. Hij zal maandagin het Kamerdebat over de formatie pleiten voor nieuwe verkiezingen.

De socialist beseft dat het ongebruikelijk is om voor derde keer binnen eenjaar naar de stembus te gaan , maar in de huidige situatie zit er niets andersop in zijn ogen. Omdat Zalm en Balkenende voortzetting van de huidige coalitietijdens de campagne ongeloofwaardig hebben genoemd, en ook een kabinet met dekleine christelijke partijen niet waarschijnlijk lijkt, vindt Marijnissen datde kiezers 'het laatste woord moeten krijgen'.

"Ik stel voor dat het CDA erkent dat het kiest voor een rechtse koers, en datde PvdA haar verkeerde inschatting - dat met dit CDA sociaal beleid te maken is- rechtzet door een werkelijk alternatief te bieden", zo zegt de Ossenaar. Hijwil dat het electoraat de kans krijgt zich uit te spreken voor een'sociaal-progessief of een conservatief-liberaal' kabinet.