NIJMEGEN - PvdA-wethouder Paul Depla heeft het raadsdebat over zijn vermeende slippertje in de fietsenkelder van het Nijmeegse stadhuis woensdagavond overleefd.

Ondanks grote druk vanuit verschillende raadsfracties is de wethouder blijven zwijgen over het waarheidsgehalte van de geruchten over zijn seksuele affaire met een vrouwelijk raadslid.

Depla blijft bij zijn mening dat zijn privéleven geen politieke relevantie heeft. "Ik ben geen Fransje Bauer. Ik ben geen André Hazes. En mijn privéleven is geen realitysoap. Dat mensen uit het feit dat ik zwijg over alle geruchten en verhalen de conclusie trekken dat het dan wel waar zal zijn, is de prijs die ik moet betalen", aldus de getergde wethouder en locoburgemeester.

De fracties van CDA, VVD, Gewoon Nijmegen, Stadspartij en Nijmegen Nu wilden openheid van zaken. Zij menen dat niet alleen Depla, maar de hele gemeenteraad en de stad schade heeft opgelopen door de enorme mediabelangstelling voor de affaire.

Publieke zaak

"De privé-aangelegenheid is een publieke zaak geworden, hoe vervelend dat ook is voor alle betrokkenen. Het vertrouwen in de stad en het bestuur heeft een deuk opgelopen. Daarom moet de waarheid worden gezegd", vond CDA-fractievoorzitter Rob Bloem.

Burgemeester Thom de Graaf nam daar echter duidelijk stelling tegen: "De raad heeft de afgelopen week vrijwel voltallig gezegd dat het hier om een privézaak gaat. Als de raad dat vindt, kan dat oordeel niet door bemoeienis van anderen - in het bijzonder de media - veranderen."

"Het is natuurlijk onplezierig om op deze manier in de publiciteit te komen, maar dat laat onverlet dat ieders privéleven geen politiek is. Ik neem aan dat de raad als geheel dat ook voor de toekomst graag zo wil houden."

Van Veluw

Het voormalige VVD-raadslid Jolanda van Veluw deed er tijdens het debat het zwijgen toe. Zij zou het betrokken vrouwelijke raadslid zijn. Van Veluw stapte vorige week nadat de publiciteit losbarstte uit haar fractie en zit sindsdien op eigen titel in de gemeenteraad. Haar rol in de pijnlijke kwestie kwam woensdagavond niet ter sprake.