HILVERSUM - CDA-leider Balkenende koerst openlijk enrechtstreeks aan op een toekomstig kabinet met de VVD. In hettv-programma Netwerk benadrukte hij zondag dat het goed is nu metde liberalen verder te gaan. "We hebben de afgelopen maanden goedsamengewerkt met de VVD. We kunnen snel verder."

Balkenende zal maandag verantwoording afleggen in de TweedeKamer over de breuk tussen zijn partij en de PvdA. "En dinsdagkunnen we verder met de VVD", aldus de CDA-leider.

Niet geloofwaardig

Als derde partij sluit Balkenende de LPF niet uit, al wil hij nunog geen keuze maken. "We moeten eerst weten hoe de VVD hiertegenaan kijkt." De premier wijst op de dubbele situatie rondom deLPF. Problemen indeze partij waren de oorzaak van de snelle val van hetkabinet-Balkenende. Voor de verkiezingen stelde Balkenende nieuwedeelname van de LPF niet geloofwaardig te vinden. Nu zegt hij datde samenwerking goed is.

Balkenende sloeg terug naar PvdA-leider Bos, die volgens hembezig is op de man te spelen. "Daaruit blijkt al dat het niet overde inhoud gaat." De CDA'er zegt zelf "dat het niet zijn stijl ismet modder te gooien." Hij noemt de beschuldigingen van Bos "nieterg waarachtig en niet integer."

Doodlopend spoor

Balkenende zegt de brede kritiek op de breuk, onder meerafkomstig van CDA-prominenten als Bert de Vries en Hans van denBroek, wel te begrijpen. "Maar we zaten op een doodlopend spoor.Leiderschap betekent ook ergens een punt achter durven te zetten."

Ook forse kritiek op zijn persoon schudde Balkenende van zichaf. En ook trok hij zich niet veel aan van suggesties van de VVDdat zij wel met het CDA in zee willen maar niet met Balkenende aanhet roer. "Het CDA en Balkenende zijn niet los verkrijgbaar." Hijwees erop dat hij als premier de afgelopen maanden meeringewikkelde kwesties te verduren heeft gekregen dan menig anderepremier in vele jaren.