HONGKONG/PEKING/GENEVE - De ernstige en besmettelijkelongziekte SARS heeft zich in het weekeinde uitgebreid. In Azië enCanada stierven dertien mensen, waarmee het aantal doden door deziekte is opgelopen tot 132.

Niet alleen het aantal doden is gestegen, ook het gebied waar deziekte heerst is groter geworden. Zij heeft de noordelijke Chineseprovincie Binnen-Mongolië bereikt. Daar zijn volgens het Chinesestaatspersbureau Xinhua al twee personen aan de ziekte gestorven.Het is de eerste keer dat er melding is gemaakt vanSARS-gevallen zo noordelijk in de volksrepubliek.

De haard van deepidemie zou in de zuidelijk provincie Guangdong liggen envervolgens zijn 'overgeslagen' naar de aangrenzende metropoolHongkong. In Hongkong meldden de autoriteiten dat er in hetweekeinde vijf mensen zijn bezweken aan de ziekte. Het totaalaantal besmettingen in de voormalige Britse kroonkolonie bedroegzondag 1150. Doden werden ook gemeld uit Canada (3), Singapore (2),China (2) en Vietnam (1).

Temperatuur

Hongkong wil gezien de snelle toename van het aantal patiëntendrastische maatregelen nemen om de epidemie in te dammen.Passagiers die vanaf de luchthaven vertrekken, moeten huntemperatuur laten opnemen. Iedere maand vertrekken ongeveer eenmiljoen mensen per vliegtuig uit Hongkong.

Canadese wetenschappers hebben naar eigen zeggen de genenkaartontcijferd van het virus dat SARS veroorzaakt. Marco Marra van hetMichael Smith Genome Sciences Centre in Vancouver zei dat deontcijfering van het genoom kan bijdragen aan het met zekerheidstellen van de diagnose.

In de hele wereld zijn volgens de WereldgezondheidsorganisatieWHO waarschijnlijk bijna 3300 mensen besmet met de ziekte, van wieruim 1300 in China - waar de ziekte vrijwel zeker is ontstaan - enruim 1150 in Hongkong, dat grenst aan de Zuid-Chinese provincieGuangdong. In Europa zijn 52 'verdachte' gevallen. Doden als gevolgvan de ziekte zijn in Europa niet gevallen.