RIJSWIJK - Als gevolg van aanhoudende droogte zijn ditweekeinde in natuurgebieden in Wassenaar en bij het DrentseSchipborg grote branden uitgebroken. Brandweerkorpsen inverscheidene delen van Nederland hadden hun handenvol aanbermbrandjes langs spoortrajecten.

In het natuur- en waterwingebied Meijendel in Wassenaar branddezondagmiddag 4,5 hectare met bomen en struiken af. Meijendel is hectare groot met duinen, bossen en grasvlakten. Omdat dewatertoevoer voor de brandweer lastig was, moest de brandweer hetvuur 'uitslaan' met een soort matten. Er werden ongeveer vijftigbrandweermensen ingezet van onder meer de korpsen in Den Haag,Nootdorp en Wassenaar. De politie verleende bijstand om het gebiedaf te zetten.

Bij het Drentse Schipborg vloog zondagmiddag een groot deel vanhet politie-oefenterrein De Strubbe in brand. Het gebied bestonduit heide en bos. Volgens de brandweer viel een gebied vantweehonderd bij tweehonderd meter ten prooi aan de vlammen. Erwerden 65 brandweerlieden van verscheidene korpsen ingeschakeld omhet vuur te blussen.

Bermbrandjes

Door de droogte ontstonden zaterdag en zondag op verscheideneplaatsen bermbrandjes langs het spoor. Tussen Roermond en Eindhovenwoedden zondagmiddag op een traject van 22 kilometer meerderebrandjes tegelijkertijd. Volgens de railverkeersleiding leidden debrandjes in geen enkel geval tot grote vertragingen.

De brandenworden veroorzaakt door vonken die van de wielen vanvoorbijrijdende treinen in de droge bermen schieten.De droogte blijft de komende week aanhouden.

Volgens deweersvoorspellingen is er van maandag tot en met vrijdag slechts 10procent kans op neerslag.