TEL AVIV - De Israëlische premier Sharon is bereid joodsenederzettingen op te geven als die stap noodzakelijk is om tot eenvredesakkoord met de Palestijnen te komen. Sharon deed detoezegging in een gesprek met de Israëlische krant Haaretz.

De havik Sharon is altijd een warm voorstander en aanjagergeweest van het Israëlische nederzettingenbeleid. Maar hij zegt nubereid te zijn "stappen te zetten die pijnlijk zijn voor iederejood en voor mij persoonlijk". De Palestijnse onderhandelaarErekat heeft de opmerkingen van Sharon afgedaan als eenpubliciteitsstunt.

Schokeffect

Volgens Sharon zijn de verhoudingen in de Arabische wereldveranderd nu de Amerikanen het regime van Saddam Hussein hebbenomvergeworpen. "Het schokeffect in de Arabische wereld door deAmerikaanse actie maakt de kans op vrede groter. Tussen Israël enzijn buurlanden, maar ook met de Palestijnen".

Inmiddels is een Israëlische commissie onderweg naar deVerenigde Staten om de zogenoemde 'wegenkaart' voor vrede tussenIsraël en de Palestijnen te bespreken. De commissie heeft vijftienpunten van verandering aangebracht in het vredesplan, dat isopgesteld door de VS, Europa, Rusland en de Verenigde Naties.

Het plan van drie fasen voorziet erin dat er eind 2003 eenPalestijnse staat met voorlopige grenzen wordt gevormd. In 2005moet er een onafhankelijke Palestijnse staat met een definitiefafgebakend gebied zijn.