BOEDAPEST - Meer dan acht van de tien Hongaarsestemmers (83,7 procent) hebben zich zaterdag in een bindendreferendum uitgesproken voor toetreding tot de Europese Unie in. Dat bleek in de nacht van zaterdag op zondag na telling vannagenoeg alle uitgebrachte stemmen. De uitslag is aanzienlijk beterdan de 64 procent die uit de laatste peilingen voor devolksraadpleging bleek.

De opkomst was met ongeveer 45 procent juist een stuk lager dande 70 procent waarop de regering van premier Peter Medgyessy opgrond van voorspellingen had gehoopt. De opkomst was minder dan deruim 65 procent die vorig jaar bij de parlementsverkiezingen zijnstem uitbracht en zelfs minder dan de bijna 46 procent bij degemeenteraadsverkiezingen.

Het referendum is geldig als ten minste 25 procent van destemgerechtigde Hongaren hetzelfde antwoord heeft gegeven.Hongarije is van de tien kandidaat-leden het derde land dat eenvolksraadpleging houdt over de toetreding. In Malta en Sloveniëheeft de bevolking al haar jawoord gegeven.

Uitnodiging

Tien, voornamelijk Oost-Europese, landen hebben de uitnodiginggekregen in mei 2004 lid te worden van de EU. De ondertekening vanhet toetredingsverdrag is gepland op 16 april in Athene. BehalveHongarije zijn ook Cyprus, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen,Malta, Polen, Slowakije en Slovenië daar uitgenodigd. Op Cyprus nahoudt elk land een referendum over de toetreding.

De steun onder de Hongaarse burgers voor het EU-lidmaatschapdaalde in januari van 70 naar 56 procent. De rechtse oppositie hadtoen beweerd dat aansluiting prijsverhogingen en verlies vannationale waarden met zich zou meebrengen en dat boeren, kleineondernemers en gepensioneerden er hun inkomen door zouden kunnenverliezen.

Premier Medgyessi had de bevolking opgeroepen massaal te gaanstemmen. "Met een lage opkomst zouden we niet de achtergrondkrijgen die Hongarije nodig heeft om met trots, tevredenheid enplezier tot de Europese Unie toe te treden", zei hij tegen hetnationale persbureau MTI.

"Het juiste antwoord is ja"

Ook de leider van de conservatieve oppositie, Viktor Orban, diede bevolking eerder op zijn bezwaren tegen toetreding had gewezen,riep de kiezers op vóór te stemmen. "Het juiste antwoord, ondanksalle twijfels, is ja", zei hij een week geleden tegen zijnaanhang.

De openingstijd van de stembureaus was tot 21.00 uur verlengd opverzoek van de 80.000 mensen tellende joodse gemeenschap, die vonddat de stemlokalen open moesten blijven tot na de sabbat, de joodserustdag.