DEN HAAG - Minister Ronald Plasterk (Media) krijgt in de Tweede Kamer de handen niet op elkaar voor een deel van zijn omroepplannen. Dat bleek maandag tijdens de behandeling van de mediabegroting.

Kamerleden zijn bang dat het bewuste plan een jacht naar nieuwe omroepleden tot gevolg kan hebben en daar zijn zij tegen.

Zendgemachtigden

Momenteel functioneren zendgemachtigden binnen het omroepbestel op basis van een A, B- of aspirant-status. Als een omroep een bepaalde ledengrens doorbreekt krijgt hij wezenlijk veel meer of minder geld en zendtijd. Plasterk wil daar een eind aan maken door een glijdende schaal te introduceren. Het precieze ledental wordt daarin direct gekoppeld aan budget en uitzenduren. Kamerleden huiveren bij de gedachte dat omroepen in dit model zeer actief zullen proberen nieuwe leden te werven.

Om die jacht deels tegen te gaan heeft Plasterk een bovengrens geïntroduceerd, die wat hem betreft nog in aantal kan wijzigen. Als omroepen boven zo'n grens komen, dan hoeven ze niet meer leden te scoren om daarmee ook meer zendtijd en geld binnen te halen. VVD'er Johan Remkes stelde voor de ondergrens te verlagen van 150.000 naar 50.000 leden. In die gedachte ging Plasterk niet mee. "Daar ben ik mordicus tegen want dan raakt het bestel wel heel versnipperd", wierp de PvdA-bewindsman tegen.

Alternatief

Kamerleden vroegen, soms per motie, aan Plasterk om een alternatief te verzinnen voor de glijdende schaal. Daar gaat de minister naar kijken. Hij zegde verder nog toe dat hij binnenkort met een zogenoemde persbrief komt, waarin hij schetst hoe de (financiële) situatie bij kranten en tijdschriften in elkaar steekt en of zij extra overheidssteun kunnen gebruiken.

Alle Kamerleden concludeerden dat met de komst van Plasterk rust in het omroepdossier is ingetreden. Zijn voorganger, staatssecretaris Medy van der Laan (D66), zorgde vaak voor rumoer in Hilversum. Kamerleden spraken over "de pacificatie van Plasterk" die zij toejuichen.