AMSTERDAM - Uday Hussein is hartenaas. Qusay is klaverenaas. Maar de schoppenaas, de beruchtste kaart van allen, is natuurlijk hun vader Saddam Hussein.

Het Amerikaanse leger heeft een lijst van de 52 meest gezochte kopstukken van het Iraaks regime opgesteld en verspreid in de vorm van een kaartspel.Duizenden Amerikaanse soldaten in Irak kregen het pakje kaarten om te helpen bij de speurtocht. De kaarten zijn ook te vinden op de website van hetAmerikaanse ministerie van defensie.

al-Sahhaf mist

Opvallende afwezige is Mohammed Saeed al-Sahhaf, de minister van informatie die tussen de bombardementen door hardnekkig bleef vertellen hoe de Iraakse troepen de geallieerden vermorzelden op het slagveld.

De vierde aas, ruitenaas, is de presidentiële secretaris Abid Hamid Mahmudal-Tikriti. Een ander bekend gezicht is schoppenacht, vice-premier Tariq Aziz.Een kwart van de kaarten heeft enkel een naam en een zwart silhouet omdat ergeen recente foto beschikbaar was van de bewuste persoon. Anderen staan met eengroezelige oude foto afgebeeld.

Dood of onvindbaar

Woordvoerder Vincent Brooks van het Amerikaans Centraal Commando zei dat eenaantal van de gezochte personen waarschijnlijk dood is. De rest is voorlopigonvindbaar maar de Verenigde Staten hopen op hulp van de Iraakse bevolking. Debedoeling is om de coalitie te helpen om informatie te vergaren bij het Iraaksevolk zodat ook zij weten wie we precies zoeken, aldus Brooks.

Tweemaal hebben de Amerikanen bombardementen uitgevoerd op een plek waar Saddamzich naar verluidt zou bevinden, maar of hij daarbij is omgekomen, valt nogsteeds niet met zekerheid te zeggen. Volgens Brooks kwamen er steeds meeraanwijzingen binnen dat de leiders van het regime probeerden te vluchten ofbuitengesmokkeld werden, per voertuig of per vliegtuig. In de buurt van diekonvooien zouden zware vuurgevechten plaatsgevonden hebben.

Syrië

Speciale troepen hebben een Iraakse kolonel overmeesterd die verantwoordelijkwas voor de Iraakse controleposten langs twee snelwegen aan de grens met Syrië.De geallieerde troepen hebben die grensovergangen nu in handen. De VS denkendat de meeste gezochte personen naar Syrië willen vluchten, al worden ookgrensovergangen met andere landen in de gaten gehouden. Over welke landen hetging, wilde Brooks niet vertellen.