RIJSWIJK - In Winterswijk worden momenteel tachtig rijtjeswoningen gebouwd voor asielzoekers. Het Brabantse Uden heeft ook plannen voor opvang in een nieuwbouwwijk. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) spreekt donderdag van een trend.

Het COA wil meer geïntegreerde opvang in de samenleving. Gemeenten kunnen de woningen na tien jaar weer op de woningmarkt zetten, aldus een woordvoerster donderdag. Bij de woningen verschijnt een kantoortje, zodat zicht op en begeleiding voor de asielzoekers dichtbij is. Het wordt een opvang die niet als zodanig aan de buitenkant herkenbaar is.

Na tien jaar kunnen de huizen worden gerenoveerd om er gewone eengezinswoningen van te maken. Dit is belangrijk voor veel gemeenten, zo bleek bij de invoering van het zogeheten zelfzorgarrangement (ZZA). Bij die noodregeling zorgen asielzoekers zelf voor onderdak en eten. Maar veel gemeenten vinden het vervelend dat zij geen zicht hebben op de omstandigheden waaronder asielzoekers leven.

Nederland heeft momenteel ongeveer 84.000 asielzoekers, maar het COA verwacht dat dit aantal door de nieuwe Vreemdelingenwet afneemt. Het COA gaat er vanuit dat er in 2005 nog maar 35.000 structurele en 5000 reserveplaatsen nodig zijn. Die reserveplaatsen moeten een soort buffer vormen.