APELDOORN - SGP-kiezers zijn verdeeld over de manier waarop hun partij met de islam moet omgaan. Een op de drie vindt dat de orthodox-christelijke partij zich krachtiger tegen die godsdienst teweer moet stellen, eveneens een derde is het daarmee oneens.

Dat blijkt uit een onderzoek van Intomart onder driehonderd mensen die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen op de SGP stemden, driehonderd ChristenUnie-stemmers en driehonderd PVV-stemmers. Het Reformatorisch Dagblad gaf opdracht tot de peiling.

De ChristenUnie-stemmers zijn veel minder voor een harder optreden tegen de islam. Een vijfde van de ondervraagden vindt de houding van de partij te slap.

Koran

Een vijfde van de SGP'ers is het eens met het voorstel van PVV-leider Geert Wilders dat de Koran, het heilige boek van de islam, moet worden verboden. Dat is bijna evenveel als de steun voor Wilders' voorstel onder de ondervraagde PVV-stemmers (23 procent).

De ChristenUnie-stemmers moeten niet veel van een verbod van de Koran hebben: slechts 4 procent van hen is daarvoor.

Wilders

Hoewel bijna 15 procent van de SGP-stemmers het "bijna altijd" of "vaak" eens is met de opvattingen van Wilders, zullen zij niet snel naar de PVV overlopen. Als hun wordt gevraagd op welke partij zij zouden stemmen als de SGP niet zou meedoen, zegt slechts 3 procent dan Wilders te steunen. Veruit de meesten (61 procent) kiezen in dat geval voor de ChristenUnie.