Kabinet pakt vertraging rond aanleg wegen aan

DEN HAAG - Het kabinet pakt procedurele vertraging rond grote infraprojecten aan. Verkeersminister Camiel Eurlings sprak vrijdag na de ministerraad van een "grote verbetering".

Eurlings diende het door het kabinet goedgekeurde voorstel in. Hij zwengelde de discussie aan na het besluit van de Raad van State deze zomer om de verbredingsplannen van de A4 bij Leiderdorp te vernietigen. Het college vond het onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit te gebrekkig.

Huiswerk

Daardoor moet de procedure, inclusief inspraak, helemaal overgedaan worden. "Ik moest mijn huiswerk helemaal overdoen", aldus Eurlings.

Met het kabinetsbesluit om de tracéwet daarvoor aan te passen zal dat voor toekomstige projecten niet meer het geval zijn.

Versnelling

Ook de wet ruimtelijke ordening wordt aangepast en daardoor zullen ook bouwprocedures versneld kunnen worden en daarmee bouwplannen versneld uitgevoerd, bevestigde een woordvoerder van VROM-minister Jacqueline Cramer. Zij kondigde onlangs dat al aan.

Als een rechter vindt dat een tracébesluit of een bestemmingsplan en andere ruimtelijke plannen gebreken vertoont, kan hij een tussenuitspraak doen en de minister (of het betrokken bestuursorgaan) in staat stellen de fouten snel te herstellen.

Eurlings verwacht dat de nieuwe wetgeving vanaf volgend jaar in werking zal treden.

Voorstel

Het voorstel is een eerste stap naar het 'robuuster' maken van wetgeving en daardoor minder gevoelig maken voor juridische procedures en de daaruit voortvloeiende vertraging.

Een commissie, geleid door oud-DSM-topman Peter Elverding buigt zich daarover.

Inspraak

Eurlings hoopt op een stevig voorstel. Hij vindt bijvoorbeeld dat de inspraak doorgeschoten is, met partijen die "soms vanaf de andere kant van het land wegen proberen tegen te houden".

Een van de klagers tegen de plannen van de A4 bij de Raad van State was Milieudefensie. Reden voor de VVD voor een motie tegen beroepsmatige bezwaarmakers, die strandde in de Tweede Kamer. In het CDA en de PvdA leven echter nog steeds ideeën om de inspraak bij beroepsprocedures in te perken.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie