'Foute' advocaat sneller te schorsen

DEN HAAG - De tuchtrechter moet advocaten of notarissen direct kunnen schorsen als het vermoeden bestaat dat ze crimineel zijn of fraude plegen.

De ministerraad ging vrijdag akkoord met een wetsvoorstel van staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) om dit in een spoedwet te regelen.

Tuchtrechter

Op grond daarvan kan de tuchtrechter ingrijpen tegen advocaten of notarissen van wie een "ernstig vermoeden bestaat dat ze beroepsmatig ontsporen of dreigen te ontsporen".

Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een advocaat banden heeft met criminele organisaties of misbruik maakt van zijn privileges.

Klacht

Als er een klacht tegen betrokkene is ingediend, hoeft de rechter de uitkomst van een gewone tuchtprocedure voortaan niet meer af te wachten.

Daarmee wil het kabinet voorkomen dat iemand z'n vermeende kwalijke praktijken kan voortzetten zolang er geen definitieve uitspraak is gedaan.

Schorsing

Een advocaat kan meteen worden geschorst. Ook kan de tuchtrechter bepalen dat de raadsman tijdelijk onder toezicht van een andere advocaat moet werken of bepaalde dossiers aan een collega moet overdragen.

Bij notarissen kan de tuchtrechter nu al ingrijpen voordat de gewone procedure is afgerond. De voorwaarden die daaraan zijn verbonden, worden nu versoepeld.

Om direct te kunnen ingrijpen, is het voldoende dat er een klacht van "zeer ernstige aard" tegen een notaris is ingediend of dat sprake is van gevaar voor benadeling van derden.

Motie

Het kabinet zegt met het voorstel tegemoet te komen aan een motie van PvdA-Tweede Kamerlid Aleid Wolfsen. Het wetsvoorstel gaat voor advies naar de Raad van State, waarna het parlement zich er nog over moet uitspreken.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie