DEN HAAG - Maatschappelijke organisaties zijn boos over de mislukte kabinetsformatie tussen CDA en PvdA. Ze zien zich voor grote problemen gesteld nu belangrijke dossiers weer maanden blijven liggen. In sectoren als justitie, politie, zorg, onderwijs, verkeer en landbouw wordt met smart gewacht op een kabinet dat knopen doorhakt.

De Nederlandse Spoorwegen wijzen op noodzakelijke investeringen in de railinfrastructuur, die nu mogelijk vertraging oplopen. De NS zou in een volgende kabinetsperiode 2,4 miljard euro krijgen voor wegwerken van achterstallig onderhoud en knelpunten, zoals de aanleg van inhaalsporen en de verlenging van perrons. "Uitstel is van grote invloed op de kwaliteit van ons spoorsysteem", waarschuwt een woordvoerder.

ANWB: vertragingen in projecten

De ANWB voorziet vertraging in projecten voor verkeer/vervoer en recreatie/natuur. De organisatie stelt dat vooral investeringen in wegen, overstapmogelijkheden en openbaar vervoer hard nodig zijn. Volgens een zegsman moeten er bij steden ook dringend meer recreatiemogelijkheden komen. "Nu is de aankoop van natuurgebieden stopgezet, omdat er geen geld meer is."

Onderwijs

In het onderwijs maakt de HBO-raad zich zorgen over uitblijvende investeringen voor innovatie. "De Europese Commissie waarschuwde deze week nog dat Nederland te weinig doet aan onderzoek en ontwikkeling.", zegt een woordvoerder.

Ook de Vereniging van Universiteiten VSNU noemt de uitblijvende steun van de regering voor de zogenoemde kennisstrategie. "Er is een investering van 100 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek nodig. Nu kunnen we onze ambities niet waarmaken", zegt een woordvoerder.

Politie

Voorzitter van de politievakorganisatie ACP J. Vogel vindt dat er op tal van politiefronten dringend besluiten moeten worden genomen. Vogel noemt daarbij met nadruk het politieonderwijs. "Dat dreigt een drama te worden, de instroom is ver onder de maat. Wij moeten absoluut meer mensen hebben en daar is een krachtig bestuur voor nodig."

J. van de Pol, bestuurder van de Nederlandse Politiebond (NPB), onderschrijft die mening volledig. "Alle voornemens blijven liggen, terwijl er grote projecten in ontwikkeling zijn." De NPB-voorman noemt daarbij onder meer de vorming van de Nationale Recherche en het op poten zetten van een grote ICT-centrale. "We zien dat afbrokkelen." Van de Pol voorziet "een grote clash" tussen bonden en overheid.

Zorg wil duidelijkheid

De gezondheidszorg wil duidelijkheid over het nieuwe ziektekostenstelsel en de modernisering van de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). "Het kabinet moet aangeven wat daarbij de taakverdeling is tussen de zorgaanbieders, de verzekeraars en de overheid", zegt L. Verkerk van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De Maatschappelijke Ondernemers-groep voorziet problemen bij de jeugdzorg en de kinderopvang. Nieuwe wetten zouden per 1 januari moeten worden ingevoerd, maar directeur J. van Gennip voorziet vertraging.

"In de kinderopvang zijn afspraken gemaakt over uitbreiding, maar nu bestaat er onduidelijkheid over de financiering. Dat is vervelend voor aanbieders die al geïnvesteerd hebben."

LTO Nederland: Slagvaardigheid gewenst

Landbouworganisatie LTO Nederland stelt dat "de economische teruggang schreeuwt om een slagvaardig kabinet dat snel gaat werken aan versterking van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven." Volgens LTO is er in de afgelopen formatiebesprekingen te veel aandacht besteed aan sociaal beleid, zorg en scholing, maar te weinig aan ondernemers en innovatie. "De aandacht daarvoor blijft uit nu het allemaal nog langer gaat duren."