VOORBURG - Er sterven in 2007 naar verwachting ongeveer 132.000 mensen, terwijl in 2002 een schatting van 150.000 sterfgevallen was gemaakt. Het lagere sterftecijfer wordt vooral veroorzaakt doordat minder mensen door hart- of vaatziekten doodgaan.

Dat blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd. Voor niet-westerse allochtonen is de daling van dit sterftecijfer sterker dan bij autochtonen. Hierdoor nemen de verschillen naar herkomst af.

Toch zijn er nog steeds verschillen tussen de bevolkingsgroepen. Zo vallen onder de jongvolwassenen de Antilliaanse mannen op door een relatief hoog sterftecijfer.

Ook was het overlijden van niet-westerse allochtone zuigelingen in de periode 2002-2006 nog een kwart tot een derde hoger dan die van autochtone zuigelingen.

Uitzondering

Onder de Turkse, Surinaamse en Antilliaanse bevolking sterven meer mannen tot ongeveer 70 jaar. Opnieuw vormen de Marokkaanse mannen met lagere sterftecijfers vanaf middelbare leeftijd een opvallende uitzondering.

Voor vrijwel alle niet-westerse allochtone vrouwen gelden vanaf middelbare leeftijd sterfterisico's die vergelijkbaar zijn met of lager zijn dan die van autochtone vrouwen.