BRUSSEL - Er dreigt een nieuwe rel tussen de Verenigde Staten en België over Irak. Eerder wekte het lange verzet van de regering-Verhofstadt tegen NAVO-hulp aan Turkije in het kader van de Irak-oorlog al grote Amerikaanse woede op. Nu zijn de VS uiterst verbolgen over het feit dat België de Iraakse ambassade in Brussel niet wil verzegelen.

Deze weigerachtige houding kan België de NAVO-zetel in Brussel kosten, zo stelt de Amerikaanse ambassadeur bij de zuiderburen Brauer. Over enkele jaren moet de bouw starten voor een nieuw NAVO-hoofdkwartier. De Belgische regering zegt hierover een akkoord te hebben met de militaire alliantie. Brauer stelde vrijdag in een interview in de Vlaamse zakenkrant Financieel-Economische Tijd echter dat de Belgische houding de beslissingen rondom de bouw toch nog kan beïnvloeden.

Bewaking

De VS-ambassadeur vroeg donderdag in een brief om de Iraakse ambassade te verzegelen, zodat diplomaten er niet met bezittingen of documenten vandoor konden gaan. Ook vroeg de VS om uitwijzing van Iraakse diplomaten. Eerder had de VS al om extra bewaking van het ambassadegebouw gevraagd. Aan dat verzoek hebben de Belgische autoriteiten wel voldaan.

Op het verzoek om verzegeling wil België niet ingaan. Volgens een woordvoerder van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Iraakse bezittingen bij de zuiderburen al sinds 1991 verloren. Verder zou minister van Buitenlandse Zaken Michel uiterst verbolgen zijn over een passage in de brief waarin Brauer om verzegeling vraagt. Daarin staat dat Belgi moet aantonen "dat het niet vasthoudt aan het regime van het verleden".

Misplaatst

Die woorden hebben Michel er toe overgehaald niet in te gaan op het Amerikaanse verzoek. "De termen waarin het communiqué is opgesteld, zijn misplaatst", aldus de woordvoerder van Michel. De minister benadrukt dat hij zich altijd heeft verzet tegen Saddam Hussein. Hij vindt de Amerikaanse woordkeuze getuigen van "slechte smaak". De Iraakse zaakgelastigde in Brussel blijft overigens het Saddam-regime verdedigen en zegt dat zijn land nu door de VS is bezet.

De Amerikaanse ambassadeur in Brussel haalt in het vraaggesprek ook uit naar de Belgische media. Die hebben volgens hem uiterst eenzijdig over de oorlog bericht en te veel aandacht gegeven aan bijvoorbeeld de Palestijnse kwestie.