Kabinet stelt besluit ontslagrecht uit

DEN HAAG - Het kabinet heeft besloten om een besluit over versoepeling van ontslagrecht uit te stellen.

De top van het kabinet heeft dinsdagavond met de fractievoorzitters van CDA, PvdA en ChristenUnie afgesproken dat een commissie van deskundigen zich over de kwestie gaat buigen. Deze moet voor 1 juni advies uitbrengen.

Premier Jan Peter Balkenende benadrukte dat het kabinet intussen doorgaat met maatregelen om meer mensen aan de slag te helpen. Dat is volgens het kabinet nodig om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

Verdeeld

De coalitie is echter al weken ernstig verdeeld over de vraag in hoeverre een versoepeling van het ontslagrecht nodig is om meer mensen aan het werk te krijgen.

CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) denkt dat werkgevers makkelijker mensen aannemen als zij er ook weer soepeler vanaf kunnen. Maar de PvdA is hier fel op tegen en heeft ook met een kabinetscrisis gedreigd. Ook de ChristenUnie wees het voorstel van Donner af.

Gevoelig

Balkenende stelde dinsdag dat het ontslagrecht een "gevoelig onderwerp" is. Volgens hem "heeft de route ons verdeeld, maar hebben we elkaar uiteindelijk gevonden in de ambitie om meer mensen aan de slag te helpen".

PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar gaf een iets andere lezing van de afspraken binnen de coalitie. "Versoepeling van het ontslagrecht is van de baan", verklaarde Tichelaar. "Het doel van de commissie is de arbeidsparticipatie verhogen."

Donner

Minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner (CDA), wiens oorspronkelijke voorstel voor versoepeling van het ontslagrecht door de PvdA en ChristenUnie van tafel werd geveegd, zei dat de discussie wordt voortgezet.

"Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan", zei Donner. "Als het eenvoudig was, waren we er jaren geleden al uitgekomen."

Wie er in de commissie zullen plaatsnemen is nog niet bekend.

Schade

Premier Balkenende denkt dat de regeringscoalitie geen schade heeft opgelopen door de gang van zaken rond het ontslagrecht. Volgens ChristenUnie-vicepremier André Rouvoet is er geen sprake geweest van een crisisdreiging.

Bos en Tichelaar ontkenden dat er 'koehandel' heeft plaatsgehad met andere dossiers, zoals belastingverhogingen voor de hoogste inkomens.

Rutte

VVD-leider Mark Rutte meent dat Donner dinsdag "een enorme nederlaag" heeft geleden. "Iedereen weet: van uitstel komt afstel. Dit is niet alleen slecht nieuws voor het CDA, maar ook voor alle mensen die aan de kant staan en blijven staan."

Ook D66 reageerde negatief. "Het kabinet schuift alle belangrijke beslissingen voor zich uit. De angst regeert", aldus Fatma Koser Kaya.

Tip de redactie