Kritiek op mensenrechtenbeleid door Nederland

DEN HAAG - Nederland houdt zich niet aan de internationale afspraken over mensenrechten. Dat stellen dertien niet-gouvernementele organisaties (ngo's) dinsdag in een schaduwrapport dat zij hebben opgesteld op verzoek van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Nederland is zelf vice-voorzitter van deze raad. Maar volgens de ngo's is Nederland niet het beste jongetje van de klas.

Zo is Nederland structureel te laat met het aanleveren van rapportages onder meer over de rechten van kinderen, maakt conventies tegen discriminatie van vrouwen niet direct rechtsgeldig en weigert verantwoordelijkheid te dragen voor naleving van de mensenrechtenconventies in Koninkrijksdelen als Aruba en de Antillen.

Leidend

De leidende rol die Nederland zichzelf toedicht als het gaat om mensenrechten in de wereld, worden op nationaal niveau niet meer in de praktijk gebracht, stellen de organisaties. Zo wil Nederland geen nationaal instituut voor mensenrechten in het leven roepen.

De organisaties trekken aan de bel over het 'op straat zetten' van uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze waarschuwen verder voor discriminatie van moslims en voor antiterrorisme wetgeving en maatregelen, die volgens hen een beperking betekenen voor individuele mensenrechten.

Schaduw

De schaduwrapportage is op het verzoek van de mensenrechtenraad opgesteld door organisaties als Defence for Children, de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, de Johannes Wier Stichting en Nederlandse afdeling van de internationale commissie van juristen. Het is bedoeld als bijdrage aan het periodieke rapport van de raad dat volgend jaar zal worden behandeld.

Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) heeft regelmatig gesteld dat het belangrijk is zelf het goede voorbeeld te geven en Nederland ook onderwerp van onderzoek te laten zijn, juist ook om minder gewillige landen over te halen een dergelijke rapportage mogelijk te maken.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie