DEN HAAG/NEW YORK - Miljoenen kinderen in de hele wereld zijn het slachtoffer van commerciële seksuele exploitatie. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn armoede, discriminatie, georganiseerde misdaad, hebzucht en gewapende conflicten. Dat staat in een nieuw rapport van Unicef het kinderfonds van de Verenigde Naties.

Volgens Unicef-directeur Carol Bellamy worden miljoenen kinderen als vee verhandeld en als seksslaven misbruikt. "Dat is een volstrekt ontoelaatbare schending van de rechten van het kind", zei ze woensdag bij de presentatie van het rapport 'Profiting from abuse'.

De exacte omvang van de sekshandel is onduidelijk, omdat deze zich afspeelt in de illegaliteit en omgeven is door schaamte en taboes. Maar Unicef schat dat er alleen al in India 400.000 tot .000 kindprostituees zijn. In Thailand zijn dat er 200.000, in Brazilië 100.000, in Oost- en Centraal Europa 175.000 en in de Verenigde Staten ongeveer 300.000. Jaarlijks worden in de hele wereld naar schatting een miljoen nieuwe kinderen geronseld voor de sekshandel.

Economische betekenis

De seksindustrie, waarin miljarden omgaan, is in sommige landen van grote economische betekenis. Zo maakt prostitutie in Thailand zo'n 10 tot 14 procent van het bruto nationaal product uit. Naar schatting eenderde van de vrouwen in de sekshandel in dat land is minderjarig.

In Zuidoost-Europa worden vrouwen en kinderen vaak verhandeld langs dezelfde routes die worden gebruikt voor de smokkel van wapens en drugs, zo staat verder in het rapport. Unicef pleit voor strengere (inter)nationale wetgeving tegen de commerciële uitbuiting van kinderen en zwaardere straffen voor volwassenen die kinderen misbruiken. Ook onderwijs aan kinderen en hun ouders is volgens de organisatie van cruciaal belang om de uitbuiting van kinderen te voorkomen.

Dutroux

Het rapport van Unicef is geschreven met het oog op het tweede wereldcongres tegen commerciële seksuele exploitatie, dat van 17 tot 20 december in Yokohama in Japan plaatsvindt. Het eerste congres was vijf jaar geleden in Stockholm, vlak na het begin van de affaire-Dutroux in België. Maar volgens Unicef is sindsdien nog veel te weinig vooruitgang geboekt.