BREDA - De 26-jarige Mohammed Cheppih wordt waarschijnlijkvoorzitter van de Arabisch-Europese Liga (AEL) Nederland. Hetinterim-bestuur van de moslimbeweging presenteert hem dit weekeindeals kandidaat. Cheppih heeft dit donderdag gezegd. In mei beslisthet congres van de liga.

Cheppih is op dit moment betrokken bij de Moslim Wereld Liga,een organisatie die de islam over de wereld promoot, gefinancierdvanuit Saudi-Arabië.

De aspirant voorzitter ziet de AEL als een manier om moslims inNederland te organiseren en niet als een extremistischeorganisatie. "De beweging is voortgekomen uit een gevoel vanonvrede bij een bepaalde bevolkingsgroep. Dat krijgt nu vorm in eenorganisatie," zegt hij.

Volgens Cheppih is het doel van de AEL moslims in Nederland eenstem te geven. "Dat heeft onder meer te maken met respect. Wijwillen ook gehoord worden en als onderdeel worden gezien van demaatschappij."

Mohammed Cheppih is geboren in Marokko. Zijn vader is oprichtervan de islamitische basisschool in Eindhoven.Cheppih zegt dat hij er trots op zou zijn als hij alsfundamentalist wordt gezien. "Wat is een fundamentalist? Als datbetekent dat ik me hou aan de fundamenten van de islam, dan vind ikdat prima."