BAGDAD - Minstens een Amerikaanse marinier is donderdaggedood door een Iraakse zelfmoordaanslag bij een controlepost inhet centrum van Bagdad. Dat is uit Amerikaanse militaire bronvernomen. Een officier sprak over enkele doden. Zeker driemilitairen raakten zwaargewond.

De aanslag had plaats in de buurt van het Palestine Hotel, deplek waar de meeste buitenlandse journalisten verblijven. Volgensde Amerikaanse nieuwszender CNN liep een man naar de militairen toeen bracht hij toen de explosieven tot ontploffing die hij om zijnlichaam droeg.

Intussen gaan de plunderingen en brandstichtingen in Bagdad onverminderd door. In zeker vijf verlaten ministeries in Bagdad is donderdag brand gesticht. Volgensjournalisten ter plaatse hebben plunderaars de brandenwaarschijnlijk aangestoken. Gedurende de dag sloegen veelalgewapende plunderaars al hun slag in huizen van hooggeplaatstefunctionarissen van het Iraakse regime.

Geen prioriteit

De Amerikaanse troepen in Bagdad lijken niet bij machte deplunderingen tegen te houden. De Amerikaanse generaal-majoorMcChrystal zei in Washington dat het voorkomen van plunderingen nuook geen prioriteit heeft. "We kunnen niet alles tegelijk", zeihij. Hij ging niet in op berichten dat Amerikaanse mariniers inenkele gevallen onbewogen toekeken hoe huizen van Iraaksefunctionarissen werden leeggehaald.

In enkele wijken van de hoofdstad heersen alleen nog "anarchieen chaos", aldus buitenlandse verslaggevers. De huizen van onderanderen vice-premier Tareq Aziz, de rechterhand van Saddam, IzzatIbrahim, en de halfbroer van Saddam, Watban Ibrahim al-Hassan,vielen ten prooi aan de dieven.