DEN HAAG - Door een nieuwe ernstige verdenking van vogelpestbij een kalkoenbedrijf in de gemeente Echt (Midden-Limburg), is dekritiek op minister Veerman (Landbouw) donderdag opgelaaid. Veermangaf donderdag toe dat hij het virus niet in de hand heeft. "Ik hebnooit beweerd dat ik het in de hand had", zei Veerman. De VVD ende PvdA reageerden woedend.

PvdA-parlementariër Waalkens noemt het "verbijsterend endramatisch" dat het virus nu toch weer een stuk zuidelijker de koplijkt op te steken. Net als VVD'er Oplaat ziet hij zijn gelijkbevestigd dat Veerman te laat met strengere maatregelen is gekomen.

Die maatregelen zijn niet zo streng als de Tweede Kamer hadgewild. Omdat de fracties echter van mening verschillen over debeste aanpak van het virus, is het ze niet gelukt een rigoureuzereaanpak af te dwingen. Daardoor kan Veerman zijn eigen gang blijvengaan, is de bittere conclusie van Waalkens en Oplaat.

Te weinig capaciteit

Veerman riep donderdag het Nederlandse volk op zich aan deregels te houden. Hij zei dat hij te weinig capaciteit had om"alles te controleren". Op dit moment controleren achthonderdmensen van verschillende diensten, het leger en de politie inLimburg, Noord-Brabant en de Gelderse Vallei in en aan de randenvan de besmette gebieden. "Dat is het maximum dat we kunneninzetten", zei Veerman.

De jongste verdenking betreft een groot kalkoenbedrijf inKoningsbosch (gemeente Echt) op enkele kilometers van de Duitsegrens. Het bedrijf zou donderdagavond worden ontruimd en hetministerie kondigde vervoersbeperkingen aan voor de omgeving. Ookin het Duitse grensgebied zijn op advies van Veerman maatregelengenomen.

Ongelukkig moment

De nieuwe melding kwam op een voor Veerman ongelukkig moment.Hij had net voor deze dag een versoepeling van vervoersmaatregeleningesteld. Die versoepeling gold niet voor Limburg. Daar goldenstrengere regels. Zo zou al het verkeer op de veertig de op- enafritten van de A67 worden gecontroleerd. Net als afgelopenweekeinde, duurde het even voordat de nodige militaire steundaarvoor kwam opdraven.

Een ritje over de A67 leerde dat vooral in de ochtenduren nietoveral werd gecontroleerd. Veerman benadrukte echter dat mensen diewillen, altijd de regels kunnen overtreden. "Daar kunnen we nietsaan doen. We kunnen niet alles controleren."