Top kabinet praat over 'hoofdpijndossiers'

DEN HAAG - De top van het kabinet spreekt dinsdagochtend over het plan van minister Ronald Plasterk (Onderwijs) om de lerarensalarissen te verhogen.

Ingewijden verwachten dat dan ook de versoepeling van het ontslagrecht aan de orde komt. Dat onderwerp verkeert al vele weken in een impasse.

Plasterk moet ruim een miljard euro zien te vinden om via een forse salarisverhoging het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Volgens de adviescommissie-Rinnooy Kan is dat nodig om een tekort aan leerkrachten te voorkomen.

Basisbeurs

Plasterk heeft eerder geopperd om de basisbeurs af te schaffen om het benodigde bedrag vrij te maken, maar hiervoor bestaat vrijwel nergens steun. Waarschijnlijk kiest de PvdA-minister nu voor een reeks van bezuinigingsmaatregelen, zoals een geleidelijke verhoging van het collegegeld.

Hoewel de lerarensalarissen en het ontslagrecht officieel niet aan elkaar gekoppeld zijn, is er volgens betrokkenen wel degelijk een samenhang tussen beide 'hoofdpijndossiers'. Dat geldt ook voor het belastingplan voor volgend jaar, waarover de Tweede Kamer deze week stemt.

Het CDA wil af van een aantal lastenverhogingen voor de hoogste inkomens, zoals een extra heffing voor eigenaren van zeer dure huizen. De christendemocraten zouden bereid zijn tot concessies bij het ontslagrecht als de PvdA de belastingmaatregelen voor topinkomens wil aanpassen. Maar de kans dat dat gebeurt is niet groot. PvdA-vicepremier Wouter Bos zei vorige week al geen ,,koehandel'' te willen. Ook de ChristenUnie wijst een uitruil af, zo zei fractieleider Arie Slob zaterdag nog op een partijcongres.

Ontslagrecht

Hoe het verder gaat met de plannen van CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) om het ontslagrecht te versoepelen, is volstrekt onduidelijk. Donner heeft afgelopen weken compromisvarianten op tafel gelegd, maar die zijn door de PvdA zonder meer afgewezen.

Maandagavond komt het ontslagrecht waarschijnlijk 'in de marge' aan de orde bij een informeel kabinetsberaad op het Catshuis. Dat gaat over duurzaamheid. Het betreft een ,,benen-op-tafelsessie'', waarin geen besluiten worden genomen.

Tip de redactie