CDA wil meer pleegouders

DEN HAAG - Kinderen moeten voor langere tijd in een pleeggezin kunnen blijven. Voor grootouders die hun kleinkind als pleegkind willen opvoeden, zou er geen maximale leeftijd meer moeten zijn.

Dat zijn twee van de maatregelen die het CDA voorstelt om de pleegzorg een duw in de rug te geven. De partij vindt dat kinderen die uit hun eigen gezin worden gehaald het beste in een pleeggezin terechtkunnen.

Dat is beter voor de kinderen en ook veel goedkoper dan opvang in een tehuis.

Ondertoezichtstelling

Maar pleegouders stuiten nog vaak op te veel bureaucratie en juridische problemen, vindt het CDA. Zo kan een kind met de maatregel ondertoezichtstellling maar voor hoogstens een jaar uit huis worden gehaald.

Hierdoor weten pleegouders nooit waar ze op de langere duur met hun pleegkind aan toe zijn. Daarom zou een ondertoezichtstelling voor langer dan een jaar moeten gaan gelden.

Voogdij

Voor familie die kinderen onder de hoede neemt zou er een mogelijkheid van voorlopige voogdij moeten komen. Grootouders die bijvoorbeeld kiezen voor een voogd kunnen daarna niet meer zelf als pleegouders gaan optreden.

Ook zouden in de ogen van het CDA pleegouders geld moeten krijgen om de kosten te dekken die ze moeten maken voor de komst van het kind, zoals bijvoorbeeld de inrichting van een kamer.

Tip de redactie