DEN HAAG - CDA-leider Balkenende vindt dat zijn partij en de PvdA donderdag moeten beslissen of ze met elkaar verder gaan en op basis van welk beleid.

Hij zei dat donderdag voor aanvang van zijn gesprek met de informateurs Donner en Leijnse. Balkenende onderstreepte dat voor hem het economisch herstel voorop moet staan in het beleid. Tot dusver maakte het CDA zich vooral sterk voor het saneren van de overheidsfinanciën.

Begin deze week bleek uit berekeningen van het Centraal Planbureau dat een bezuinigingspakket van 20 miljard euro waartoe CDA en PvdA hadden besloten, slecht uitpakt voor economie en werkgelegenheid.

Balkenende en Bos hebben woensdag en donderdagochtend in gesprekken onder vier ogen bekeken hoe ze dat pakket kunnen verbeteren. Volgens Balkenende hebben die gesprekken goed gewerkt.