DEN HAAG - CDA-leider Balkenende en zijn PvdA-collega Bos hebben na ruim twee maanden onderhandelen besloten de kabinetsformatie over een andere boeg te gooien. Woensdagmiddag namen de twee het heft in eigen handen. De partijleiders verlieten het Binnenhof en voerden een gesprek onder vier ogen in het Haagse appartement van de demissionaire premier.

Volgens Balkenende was duidelijk "dat er een ander initiatief nodig is." De onderhandelaars realiseerden zich dat de oeverloze gesprekken aan de officiële tafel van de informateurs muurvast zaten. De CDA-leider besloot daarom 'zijn verantwoordelijkheid te nemen' en belde Bos met het voorstel om de zaak samen vlot te trekken. Die was naar eigen zeggen net op hetzelfde idee gekomen. "Ik was net op weg naar de telefoon om hem te bellen," zei de PvdA-leider zelfs.

Biechtstoelprocedure

Balkenende en Bos lieten woensdag de mogelijkheden om de meningsverschillen over toekomstig financieel beleid de revue passeren. Het laatste uur schoven ook de informateurs aan. Donner en Leijnse wilden de twee woensdagmiddag in eerste instantie apart ontvangen in een zogenaamde biechtstoelprocedure. Hun woordvoerder benadrukte echter dat de informateurs ronduit achter de huidige aanpak van de partijtopmannen staan.

Bronnen in zowel CDA als PvdA gaven woensdag aan dat de manier waarop de onderhandelingen de afgelopen maanden zijn gevoerd niet vruchtbaar was. Beide partijen beten zich te veel vast in hun verkiezingsprogramma's en uitgangspunten. Dat leidde tot geruzie over bezuinigingslijstjes.

Lijstjes

"Wat er ontbrak was visie," aldus een prominente CDA'er. "We moeten het hebben over de vraag wat de problemen zijn in dat land en hoe we die kunnen oplossen, en niet voortdurend bezig zijn met die lijstjes." Een PvdA-bron heeft hetzelfde verhaal. Volgens hem moeten de onderhandelingen meer gaan over de maatschappelijke gevolgen van de maatregelen die de partijen willen nemen en niet over politieke dogma's.

Afgelopen dagen leden de onderhandelingen tussen CDA en PvdA bijna schipbreuk door een fel conflict over het financiële beleid. De partijen hebben een bezuinigingslijst van 20 miljard euro opgesteld om het overheidstekort te kunnen wegwerken en tevens te kunnen investeren in onder meer zorg en onderwijs.

Lastenverzwaringen

Maar volgens berekeningen van het Centraal Planbureau pakken de maatregelen funest uit voor economie en werkgelegenheid. Dat komt vooral door een bedrag van zo'n vijf miljard aan lastenverzwaringen dat onderdeel uitmaakt van het pakket. Daarop zullen de gesprekken tussen Balkenende en Bos zich vooral richten, zegt een ingewijde. Het is niet uitgesloten dat de informateurs nog met voorstellen hiervoor zullen komen.

Donderdagmiddag praten de onderhandelaars verder. Het is nog niet bekend of de informateurs daar bij zullen zijn. Ook de locatie is niet bekend.