DEN HAAG - De Raad van State is akkoord met de bouw van 36 windmolens in de Noordzee op tien kilometer uit de kust van Egmond. Met de uitspraak, die woensdag werd bekendgemaakt, verwerpt de hoogste bestuursrechtbank bezwaren van de Stichting Duinbehoud.

Het windmolenpark is een proefproject van Shell en Nuon. De energiebedrijven willen er ervaring mee opdoen voor toekomstige grotere windmolenprojecten op volle zee.

Milieuonderzoek door Shell en Nuon zelf heeft uitgewezen dat het turbinepark voor de Egmondse kust per jaar meer dan 10.000 trekvogels het leven kan kosten. De windmolens blijven twintig jaar staan. Als de schade te groot wordt, kan het kabinet besluiten tot vroegtijdige afbraak van het park.