DEN HAAG - Homoseksuele mannen en vrouwen die in het openbaar blijk geven van hun seksuele voorkeur kunnen nog altijd op veel afkeuring rekenen.

Dat is een van de conclusies uit het rapport over de acceptatie van homoseksuelen dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag in Den Haag heeft gepresenteerd.

Moeite

Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat zij er moeite mee hebben als twee mannen in het openbaar zoenen. Ruim 30 procent vindt zoenende vrouwen aanstootgevend. Ter vergelijking: slechts 16 procent van de ondervraagden keurt het af als een heteropaar in het openbaar zoent.

Onder sterk godsdienstige Nederlanders, jongeren, laagopgeleiden, Turken en Marokkanen bestaat relatief veel weerstand tegen homoseksualiteit. Van de strenggelovigen oordeelt 48 procent negatief over homo's. Onder Turken is dat 32 procent, gevolgd door Marokkanen met 26 procent.