BRUSSEL - Het Nederlandse asielbeleid is op belangrijke punten in strijd met internationale afspraken. De behandeling van asielaanvragen is regelmatig te kort door de bocht, kinderen krijgen niet de behandeling die zij verdienen en asielzoekers hebben niet de beschikking over basisvoorzieningen waar zij volgens internationale normen wel recht op hebben.

Tot die conclusie komt Human Rights Watch dinsdag in een rapport. De mensenrechtenorganisatie roept de politiek op dit in het aanstaande regeerakkoord beter te regelen.

Het asielbeleid van de Nederlandse regering dreigt te ver door te schieten, luidt de conclusie van Human Rights Watch. “In haar pogingen het immigratieproces in de hand te houden, mag de Nederlandse overheid geen fundamentele rechten schenden”, waarschuwt directeur E. Andersen van de Europese afdeling van de mensenrechtenorganisatie.

AC-procedure

Vooral de zogeheten AC-procedure moet het ontgelden. Dit is de versnelde regeling die is bedoeld om vluchtelingen die op het eerste oog niet in aanmerking lijken te komen voor asiel, eruit te halen. Volgens Human Rights Watch dreigen 'echte' vluchtelingen hiervan de dupe te worden, omdat zij in de snelle procedure niet de gelegenheid krijgen hun verhaal goed te onderbouwen. Hierdoor worden vluchtelingen weggestuurd, terwijl zij wel degelijk asiel zouden hebben gekregen als zij maar toegang hadden gehad tot de normale procedure.

Verder krijgen kinderen die om asiel komen vragen in Nederland niet altijd de behandeling die zij behoren te krijgen volgens de VN-richtlijnen. Als zij alleen komen, worden ze nogal eens naar verre familie gestuurd die daar niet op zit te wachten, of soms ronduit ongeschikt is om de zorg voor de kinderen op zich te nemen.

Bovendien is het volgens Human Rights Watch zorgwekkend dat bijna eenderde van de aanvragen door minderjarigen via een versnelde procedure gaat. Vaak staan de kinderen er tijdens de ondervraging ook nog eens helemaal alleen voor, zonder advocaat of voogd.

Slechte voorzieningen

Een derde kritiekpunt is dat het in Nederland schort aan de voorzieningen voor asielzoekers. Vluchtelingen die in de snelle procedure een afwijzing krijgen, of die voor de tweede of derde keer een aanvraag doen, hebben hier geen recht op voedsel en onderdak. Zij zouden dit wel moeten hebben, vindt Human Rights Watch. Alleen al omdat asielzoekers zich niet goed kunnen concentreren op hun asielaanvraag als zij niet weten waar zij die avond kunnen slapen, aldus directeur Andersen.