DEN HAAG - De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen van groep acht van het basisonderwijs is veel beter dan tien jaar geleden. Uit een dinsdag gepresenteerd internationaal onderzoek in landen komen de Nederlandse tienjarigen op de tweede plaats, na Zweden. Finland, dat in 1991 ook meedeed aan het onderzoek, deed deze keer niet mee.

De score is stukken beter dan tien jaar geleden. Toen belandde Nederland op de 21ste plaats in het internationaal onderzoek. Landen als Singapore, Spanje, Slovenië, Noorwegen, Griekenland en Duitsland deden het beter.

De uitkomst van dat onderzoek was aanleiding voor de overheid om flink te investeren in het onderwijs. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) toonde zich dinsdag in haar nopjes dat de investeringen hun vruchten hebben afgeworpen.

Eind schooljaar 2000-2001 hebben ruim 4200 leerlingen van groep zes van 138 basisscholen een toets afgelegd. Ook is gekeken naar de thuissituatie en factoren op school die van invloed kunnen zijn op het leesgedrag en leesniveau van de kinderen. In totaal hebben .590 leerlingen in 35 landen de toets gemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen bij het begrijpen van verhalende teksten een derde plaats haalden, na Zweden en Engeland. Bij informatieve teksten kwamen ze op de tweede plaats, na Zweden, maar voor Bulgarije, Letland en Engeland. Gemiddeld belandde Nederland dus op de tweede plaats. Overal blijken meisjes hoger te scoren op de toets dan jongens. Het verschil in Nederland is echter relatief klein.

Meer dan de helft van de Nederlandse ouders stimuleert hun kinderen al vroeg door het voorlezen van boeken, het vertellen van verhalen of het zingen van liedjes. Volgens de onderzoekers van de Katholieke Universiteit van Nijmegen die het Nederlandse deel van het onderzoek verrichtten, bestaat er een duidelijk verband tussen dergelijke activiteiten en de score op de test. Hetzelfde geldt voor de opleiding van ouders en voorschoolse educatie.

Verder stellen ze dat Nederlandse kinderen vaker dan hun leeftijdgenootjes in andere landen thuis de beschikking hebben over een computer, een bureau en eigen boeken. Daar staat tegenover dat relatief weinig (32 procent) van de Nederlandse gezinnen een krant leest. Terwijl kinderen uit huishoudens met een krant internationaal gemiddeld hoger scoren.

Bijna de helft van de leerlingen kijkt een tot drie uur televisie op normale schooldagen. Hoe vaker ze kijken, hoe hoger de score. Nederlandse kinderen lezen relatief weinig kinderkranten en kindertijdschriften. Wel maken ze veel gebruik van computerprogramma's.

In Nederland wordt jaarlijks 1082 uur lesgegeven. Dat is veel in vergelijking met het internationaal gemiddelde van 837 uur. Docenten besteden 30 procent van deze tijd aan taal, waarvan 14 procent aan lezen.